De Stichting Gafivisie is de voortzetting van de Stichting KVGO Dienstencentrum. De stichting beheert het vermogen en stelt daaruit subsidies, stipendia en bijdragen ter beschikking van onderzoek, onderwijs, onderricht en publiciteit gericht op de media-industrie in Nederland.

Voor het indienen van een aanvraag voor ondersteuning kunt u hierboven de button AANVRAAG aanklikken en het formulier invullen en opsturen.Het Bestuur:

Klaas Koekkoek
voorzitter
Pedro van Lieshout
penningmeester
Roel van Eerd
Silvan Hexspoor
Wim Huinder
Deze site is nog in opbouw